Greta Garbo

Greta Garbo ประวัติ

Greta Garbo ประวัติ. นักแสดงหญิงชาวสวีเดน Greta Garbo เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในอาชีพการงานของเธอทั้งในภาพยนตร์เงียบและพูดได้ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ใครคือ Greta Garbo Greta Garbo เกิดเมื่อวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1905 ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน Garbo …