The Holocaust of Nazi

The Holocaust of Nazi จุดเริ่มต้นเรื่องราว คำว่า “โฮโลคอสต์” มาจากคำภาษากรีกว่า “โฮโลส” (ทั้งหมด) และ “เคาสโตส” (เผา) ในอดีตใช้เพื่ออธิบายเครื่องเซ่นสังเวยที่เผาบนแท่นบูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 คำนี้ใช้ความหมายใหม่และน่าสยดสยอง: การกดขี่ข่มเหงและสังหารหมู่ชาวยิวยุโรปหลายล้านคนในอุดมคติและเป็นระบบ โดยระบอบนาซีของเยอรมัน ระหว่างปี ค.ศ. 1933 ถึง ค.ศ. 1945 สำหรับอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ผู้นำต่อต้านกลุ่มเซมิติกของนาซี ชาวยิวเป็นเผ่าพันธุ์ที่ด้อยกว่า มนุษย์ต่างดาวที่คุกคามต่อความบริสุทธิ์ทางเชื้อชาติและชุมชนของชาวเยอรมัน หลังจากหลายปีของการปกครองของนาซีในเยอรมนี ในระหว่างที่ชาวยิวถูกกดขี่ข่มเหงอย่างต่อเนื่อง “ทางออกสุดท้าย” ของฮิตเลอร์ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้บรรลุผลภายใต้การปกคลุมของสงครามโลกครั้งที่สอง โดยมีศูนย์สังหารหมู่ที่สร้างขึ้นในค่ายกักกันของโปแลนด์ที่ถูกยึดครอง . ชาวยิวประมาณหกล้านคนและคนอื่นๆ อีกประมาณ 5 ล้านคน ซึ่งตกเป็นเป้าหมายของเหตุผลทางเชื้อชาติ การเมือง อุดมการณ์ และพฤติกรรม เสียชีวิตในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ มากกว่าหนึ่งล้านคนที่เสียชีวิตเป็นเด็ก Before the Holocaust: Historical Anti-Semitism & Hitler’s Rise… Continue reading The Holocaust of Nazi

Nazi Party

Nazi Party พรรคแรงงานสังคมนิยมแห่งชาติเยอรมัน หรือพรรคนาซี ได้เติบโตเป็นขบวนการมวลชนและปกครองเยอรมนีด้วยวิธีการเผด็จการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2488 ภายใต้การนำของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ (พ.ศ. 2432-2488) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2462 ในฐานะพรรคกรรมกรชาวเยอรมัน กลุ่มนี้ส่งเสริมความภาคภูมิใจและการต่อต้านชาวยิว และแสดงความไม่พอใจกับเงื่อนไขของสนธิสัญญาแวร์ซาย ข้อตกลงสันติภาพปี 2462 ที่ยุติสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง (พ.ศ. 2457-2461) และกำหนดให้เยอรมนีต้อง ให้สัมปทานและการชดใช้ค่าเสียหายมากมาย ฮิตเลอร์เข้าร่วมงานเลี้ยงในปีที่ก่อตั้งและกลายเป็นผู้นำในปี 1921 ในปี 1933 เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนี และในไม่ช้ารัฐบาลนาซีของเขาก็ได้เข้ายึดอำนาจแบบเผด็จการ หลังความพ่ายแพ้ของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ. 1939-45) ต้นกำเนิดพรรคนาซี ในปีพ.ศ. 2462 ทหารผ่านศึกอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ซึ่งผิดหวังกับความพ่ายแพ้ของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งทำให้ประเทศตกต่ำทางเศรษฐกิจและไม่มั่นคงทางการเมือง ได้เข้าร่วมองค์กรทางการเมืองที่เพิ่งเริ่มต้นที่เรียกว่าพรรคแรงงานเยอรมัน ก่อตั้งเมื่อต้นปีเดียวกันนั้นเองโดยชายกลุ่มเล็ก ๆ รวมทั้งช่างทำกุญแจ Anton Drexler (1884-1942) และนักข่าว Karl Harrer (1890-1926)… Continue reading Nazi Party